Buddha története az éhes kutyáról

Volt egyszer régen Indiában egy erős, nagy király, aki zsarnoki módon bánt a népével, megvetette és gyűlölte alattvalóit, mégis, amikor meghallotta, hogy Buddha arra jár, találkozni akart vele. Elment hát a ligetbe, ahol Buddha és a tanítványai tartózkodtak. Megkérte: Ó, nemes Shakyamuni, tudsz-e nekem tanítást adni, ami segít, hogy még jobb uralkodó lehessek?

 Buddha azt felelte: elmondom neked az éhes kutya történetét.

Volt egyszer egy zsarnok uralkodó réges-régen, és Indra egy vadász alakjában elment hozzá, lehozta magával a földre Matali démont is, aki egy óriási kutya formájában követte őt. Amint a vadász és kutyája beléptek a palota ajtaján, a kutya hatalmas ugatásba, üvöltésbe kezdett, a palota alapjaiban zengett, rázkódott.

Az uralkodó maga elé kérette a vadászt és megkérdezte, miért ugat annyira ez a hatalmas nagy kutya. Éhes – felelte Indra, a vadász. erre a király megparancsolta, hogy hozzanak neki enni.

A kutya nyomba befalta, amit elé tettek, de utána megint üvöltött. Akkor adjanak neki még! – a teljes királyi lakoma eltűnt a fenevad szájában, aki utána folytatta az ugatást. Hozzanak neki még, nem igaz, hogy itt ne lenne annyi étel, hogy jóllakhasson! - Elkezdték hordani eléje mindent, amit csak találtak, de lassan kifogyott a palota éléstára, ekkor a környékbeli piacról, majd a városból, ahonnan csak lehetett, vitték, csak vitték az ételt, de a kutyának semmi nem volt elég.

 A zsarnok uralkodó kétségbeesett: vajon mi hajtja ezt a szörnyű állatot, mi az ekkora éhség oka?

Ekkor a vadász így felelt: a kutya éhségét csak az ellenségei húsával lehet csillapítani, a haragéval és az igazságtalanságéval. Ordítani, ugatni fog mindaddig, amíg érzi, hogy vannak emberek, akik éhesek, haragosak, elégedetlenek a közelében. Ugatni fog, amíg igazságtalanság és elnyomás van az országodban.

Ekkor a zsarnok meghallotta az ugatás okát, azt a belső hangot, amit csak a tanításon át lehet hallani. Emlékezett a gonosz cselekedeteire, elfogta a bűntudat és életében először meghallotta a legnagyobb zaj közepette az igazságot. Hirtelen csend lett benne, akármekkora zajjal ugatott a kutya – végül felnézett, és ekkor valóban elcsendesült körülötte minden.

Miután véget ért a történet, Buddha odafordult a látogatójához, aki elsápadva ült mellette. A Magasztos szava megeleveníti, megnyitja a lelki füleket, így ha meghallod majd azt az éhes kutyát Te is, tanulnod kell királyom, hogy kibékíthesd a szörnyeteget.

 

Címkék: