Buddha és a vízenjáró ember

A képzelet néha csodálatos, megmagyarázhatatlan dolgokra lehet képes. Ám az, hogy milyen cél vezet minket, nagyban befolyásolja az eredményt, a szellemi hatalom nagyságát. Jó példa erre Buddha és a folyó története, hogyan állt ő hozzá a csodához.

Egyszer egy napon Buddha és tanítványai a folyó partján várakoztak, várták, hogy jöjjön a révész és átvigye őket a túlsó partra. Odament hozzájuk egy aszkéta és büszkén mutatta be csodálatos képességét, hogy képes volt a víz tetején járni, ide-oda lépkedni.
Buddha elmosolyodott és megkérdezte: "Mondd, mennyi időbe telt, míg szert tettél erre a csodálatos képességre? "
"Harminc év munkája van benne" - felelte az öreg.


Buddha így válaszolt: "Harminc év? Hiszen a folyón bármikor átlehet kelni, átvisz a révész hajója pár fillérért."
Ha ez az ember a használható, praktikus dolgokban keresné a csodát és mindig mások javára tenné - akkor lehetne ekkora szándékból tiszta tudatosság.

Címkék: