2014-es vevői elégedettség kutatási eredmények

Összegzés
a Karma Guru Tibetshop vevői megítéléséről (2014)

 

Szerettük volna megismerni a Karma Guru Tibetshop vásárlóinak és az érdeklődőknek a véleményét az eddigi munkánkról a további fejlesztés érdekében. Az objektív kép kialakítása csak egy független, piackutatással foglalkozó profi cég megbízásával lehetséges, ezért a kutatás elvégzésére az Argumentum Marketing Kft-t kértük fel. Az alábbiakban adjuk közre a cég zárójelentését.

A 2015-es eredmények IDE KATTINTVA tekinthetők meg.

 A kutatás jellemzői

A Karma Guru Tibetshop honlapján elérhető volt az online kérdőív, 2014. június hó folyamán. A kérdőívre a Tibetshop Facebook oldalán is felhívták a figyelmet.

A kérdőívet mintegy 874 fő töltötte ki, kb. 2/3 nő, és 1/3 férfi, bár erre a kérdésre nem mindenki válaszolt.


Legfontosabb megállapítások
A kérdőív 12 kérdést tartalmazott, melyek középpontjában a Karma Guru Tibetshop ismertsége, ill. a válaszadók választási, vásárlási szokásainak felmérése és elégedettségük vizsgálata állt.

A válaszok összességükben nagyon pozitív képet mutatnak. Az alábbiakban a legfontosabb kérdések válaszait mutatjuk be és értelmezzük.

A Karma Guru Tibetshop ismertsége/megtalálása
Fontos kérdés volt annak tisztázása, hogy milyen csatornákon keresztül érkeztek meg a válaszadók a  webshopba. Leginkább az internet adta előnyöket tudták a válaszadók kihasználni. Igen sokan jutottak a FB-n keresztül is. Egyelőre még viszonylag alacsony azok aránya, akiknek ismerőseik ajánlották az oldalt, de valószínű, hogy - az elégedett vevők számának további emelkedésével ? ez az arány is növekedni fog. A helyzet pozitívuma, hogy nem egy ?belterjes? vásárlói kör válaszairól van szó, hanem széles látogatói, érdeklődő csoportról. A szórólap, mint forma alacsony aránya annak a következménye, hogy ezt az eszközt csak a bevezetéskor alkalmazták, így ma már kevesen emlékezhetnek rá. Akik mégis emlékeztek a szórólapra, azokról okkal feltételezhetjük, hogy régóta vásárlói a webshopnak.

 

A Karma Guru Tibetshop minősítése, értékelés
A vevők összességében igen elégedettek voltak, hiszen az oldal átlagos minősítése jelentősen 4 egész fölött volt. (Maximális érték:5 lehetett.)
Az oldal indításakor kiemelkedő előnynek számított, hogy valamennyi termék eredete nemcsak hogy tiszta, de áldást is élvez, mivel Nepálban megáldják azokat. Ezt a előnyt, ennek fontosságát a látogatók visszaigazolták, helyeselték, hiszen a webshop minősítésében a legmagasabb értéket az áldás ténye kapta, éppen úgy, mint hogy az előnyöknél is kiemelték ennek fontosságát. A vásárlás tényében az áldás megléte szintén kiemelt szerepet játszik. Azaz:  a webshop egyik nagy előnye az áldott, tiszta eredetű termékek forgalmazása, amely a vevőknél is fontos szempont.

A válaszadók 41%-a még nem vásárolt a shopban, csak nézegeti a kínálatot. (Amelyet egyébként szélesnek és az oldalon jól kereshetőnek tart. A legmagasabb értéket, közel 4,7-t az oldal áttekinthetősége kapta.) A szabad válaszadási lehetőségeknél elmondták, hogy eddig azért nem vásároltak, mert még csak most ismerkednek mind a termékekkel, mind az oldallal, de szándékukban áll a vásárlás.  Akik korábban vásároltak, azoknak, több mint 60%-a tervez ismételt vásárlást. Ez visszatérő vevőkör kialakulását, meglétét jelenti, amelynek aránya még tovább növelhető. (A szakirodalom itt is a Pareto elvet tartja irányadónak, azaz: a 80%-ot közelítse meg a visszatérő vevők aránya.)

A vásárlásoknál a legfontosabb befolyásoló szempont a termékek eredete, amelyet az ár, majd az áldás megléte követ.

 
 

Ön szerint mi a Karma Guru Tibetshop legfőbb előnye? Erre a kérdésre természetesen nagyon sok és sokféle válasz érkezett. Az alábbi 4 volt azonban az, amelyik gyakorlatilag "lefedte" válaszokat. Különböző megfogalmazásban, de ezt a 4 szempontot jelölték meg. A felsorolás a gyakoriságot mutatja, azaz a sok kiegészítő információ előnye az oldalnak.

-    sok kiegészítő információ
-    áldás
-    választék
-    személyes kiszolgálásA Karma Guru Tibetshopban sok termék van, kérjük, osztályozza, melyik érdekli leginkább!

sorrend:    termék:

1.              malák
2.              füstölők
3.              ékszerek
4.              szobrok
5.              kiegészítők
6.              imamalmok
7.              hangtálak
8.              egyéb termékek
9.              thangkák
10.            textliek
11.            CD-k

A termékek közül a leginkább érdeklődésre számot tartóak a malák, amelyeket a füstölők és az ékszerek követnek.
A válaszadók gyakorlatilag nem hiányolnak semmit a webshopból. Érdekesség, hogy amikor mégis tettek javaslatot a kínálat bővítésére, akkor a textileket, ruhákat említették, mint amelyeket szívesen látnának. Ez természetesen lehet valós érdeklődés, de ha összevetjük azzal, hogy a textilek az előzőekben csak a 10. helyre kerültek az érdeklődés során, akkor mondhatjuk azt is, hogy ez nem valós igény.


  

Javaslatok

Itt részint könnyű dolgunk van, mivel a legtöbben azt javasolták, hogy semmi ne változzon, minden így jó, részint nehéz dolgunk van, mivel sok ötlet érkezett  a fejlődésre.

Akik szerint minden jó, ahogyan most van, ott is kiemeltek néhány jellemzőt, mint amelyen semmiféle változást nem akarnának:

-    a jelenlegi kiszolgálás magas szintje, személyes udvariasság
-    az oldal "barátságos" volta
-    a sok kiegészítő információ
-    a termékek magas minősége
-    a széles választék
-    a rugalmasság.

A beérkező javaslatok közül kettőt érdemes megemlíteni:
-    esetleg más szállítási lehetőség biztosítása a meglévők mellett
-    a tudástár folyamatos bővítése

Emellett még érkezett javaslat az üzlet bővítésére, esetleg új üzlet nyitására a pesti oldalon, ill. ruházati termékek árusítására is.Budapest, 2014. augusztus 1.


Bohnné Keleti Katalin
ügyvezető

Címkék: