Jellemzők:

Önmagunk kifürkészése és megvalósítása elengedhetetlen feltétele egy magasabb elkötelezettség felvállalásának, még ha az csak annyi is, hogy személyes életünk értelmét a lehető legjobb formában és legkiterjedtebben munkáljuk valósággá. Csak ez a szellemiség képes a közösségben is megtalálni az igazi helyét, mert csak ebben lakik a valódi közösségalkotó erő. Ennek révén lesz az önmegvalósítás a legszemélyesebb egyedi és egyben a legszemélyfelettibb-kollektív vonatkozásban morális döntés. És ez az, ami erejét kölcsönzi annak a folyamatnak, amelyben önmagunkká érlelődünk, s amelyet Jung így nevezett: az individuáció útja. A szerző szerint a magasabb – buddhista – szellemiség elérésének fontos lépése az önmegismerés, melynek kiváló módszere az asztrológia. A kötet bevezet az asztropszichológiába.