Jellemzők:

Ez a kötet a Kőrösi Csoma Sándor Buddhista Egyetem Buddhista természetbölcselet stúdiumához készülő segédletek egyike. A Buddhista ökológiai szöveggyűjtemény alcím arra utal, hogy az összeállítás a buddhizmus jelenkori gondolkodóinak az ökológiai problémákkal foglalkozó írásaiból közöl egy csokorral. Remélem, hogy minél több olyan olvasója lesz a könyvnek, akik elgondolkozván mondanivalóján, nemcsak tudatosítják magukban a Természet és az Ember egymásrautaltságát, hanem annak tanulságait - a buddhista Középső Úton járva - mindennapi életvitelük szerves részévé teszik. Dr. Pap László Miklós