Imamalom

Imamalom:

A tibeti buddhizmusban a hívők által talán leggyakrabban használatos eszköz az imamalom. Forgatása érdemeket szerző cselekedetnek számít, melynek révén azok a hívő laikusok is szerezhetnek újabb és újabb érdemeket, akik nem tudják olvasni a szent szövegeket. Segítségével lehetőség nyílik a folytonos imádkozásra. A tibeti imamalmok a lelki áldás és béke kiterjesztésének eszközei.
Az imamalom központi része az a zárt henger, vagy dob, amely egy tengely körül forog. A hengeren belül egy hosszú, feltekercselt papírcsík található, amelyre szent szövegeket, imaformulákat írnak, vagy nyomtatnak, ezek akár több ezerszer is ismétlődhetnek. A henger minden fordulata a papírtekercsen lévő összes mantra (ima) megismétlésével, elmondásával egyenértékű. Lényeges szempont, hogy az imamalmot mindig az óramutató, azaz a nap járásával megegyező irányban kell forgatni, úgy ahogy a buddhisták a szent helyeket körüljárják. Az imamalom belsejében leggyakrabban az Om Mani Padme Hum mantra számos példányban, tibeti írással szerepel. Az imamalom forgatásával a mantra áldása minden irányban szétterjed.Az imamalomban az említett Csenrézi mantra mellett még nagyon sok más mantra is foroghat, például Amitabha Buddha, Zöld Tara, Guru Rinpocse, Manjushri mantrája, hogy csak a legismertebbeket és a leggyakrabban előfordulókat említsük. Sokféle imamalom van. A leggyakoribb kétségkívül a jól ismert, kézben forgatható, de van asztali és falra szerelhető imamalom is, amelyet tengelyénél fogva pörgetnek. A lámák általában étkezés, vagy vallásos gyakorlat közben használják. Létezik vízi erővel, vagy a vajmécsesek meleg levegőjével forgó, de széllel hajtott imamalom is, hogy a természet elemei állandóan áldást hozzanak a földre, vízre és terményekre. A szél által hajtott imamalom például egy hosszú tengellyel ellátott henger, melyet négy üreges, csészéhez hasonló ?szárny? forgat. Legtöbbször a háztetők sarkán alkalmazzák, hogy az imák az élők érdekében állandóan a házba jussanak. Manapság a tibetiek gyakran építenek kis motorokkal hajtott imamalmokat is.

Az igazán nagy, akár több méter magas imamalmok, melyek sokszor a buddhista szent szövegek nagyobb gyűjteményét tartalmazzák, a kolostorok, templomok bejáratainál, vagy a külső falaknál állnak. Ezeket fogantyúkkal, jobb kézzel fogva pörgetik, minden fordulatukat kis csengő vagy harangszó kíséri. A hívők a szent építmények körüljárásakor mindig megforgatják ezeket a falba épített imahengereket.

Imamalmokat valószínűleg már a Buddha tanításának tibeti elterjedése előtt is használhattak. Legalábbis a bön hagyomány is a sajátjának és őseredeti tibetinek vallja ezt az eszközt.
A bön hívők mindig az ellenkező irányba forgatják, aszerint ahogy ők járják körül szent helyeiket.

Egy buddhista gyakorló valójában ?magában forgatja? az imamalmot, és ha ezt koncentráltan, éberen és figyelmesen végzi, a világi jelenségek a buddhista elképzelés szerinti ?üresség?-gel együtt szemlélve mutatják meg igazi arcukat.

Fali nagyméretű imamalom
5 imamalom sztupában
Kézi imamalom türkizzel, korallalAsztali imamalom türkizzel, korallalHárom imamalom egyben
 

Címkék: